Képzeljük el, hogy találkozunk valakivel, aki valami miatt felkelti érdeklődésünket, valamit vonzónak találunk benne. Ha van hozzá merszünk, affinitásunk vagy kedvünk, elindulunk felé azzal a céllal, hogy megismerjük, kapcsolatba kerüljünk vele. Ha minden jól alakul, akkor ezt a kapcsolatot el is mélyíthetjük, meghitté, személyessé varázsolhatjuk.

Mi van akkor, ha találkozván ezzel az emberrel észrevesszük, hogy valami idegen nyelven beszél. Mit tehetünk? Elsőként célszerű felismerni, milyen nyelven szól a másik. Ha ez megvan, és tényleg szeretnénk a kapcsolatot, akkor azt a nyelvet megtanuljuk, hogy szóba elegyedhessünk vele. Hiába beszélek mondjuk teljesen jól franciául, ha a másik csak németül beszél és ért.

Valahogy így van ez a szeretet nyelveivel is. Gary Chapman, amerikai író, párkapcsolati szakértő vezette be a köztudatba a szeretetnyelv fogalmát. Azt tapasztalta. hogy az emberek különféle módokon, más-más csatornán keresztül fejezik ki egymás iránti megbecsülésüket, szeretetüket.

Ezek a következők:

  • Elismerő szavak
  • Minőségi idő
  • Ajándékozás
  • Szívességek
  • Testi érintés

Vannak emberek, akikkel elismerő szavakkal lehet éreztetni a szeretetet. Az őszinte, szívből jövő dicséretek, bókok és elismerések hallatán érzik, hogy szeretve vannak, hogy fontosak a másiknak. Chapman úgy vélekedik, hogy gyakorlatilag élet és halál urai lehetünk pusztán beszédünkkel, főleg ha valakinek a szavakkal kifejezett elismerés jelenti az elsődleges kapcsolódási pontot. Nem feltétlen a hosszú, eposzi jelzőkkel díszített bókokra kell gondolnunk, a szívből jövő, komolyan gondolt elismerés az, ami boldogsággal tölti el az ilyen embert.
Másoknak a társukkal eltöltött minőségi idő az, ami a szeretet egyértelmű jele. Amikor érzik, hogy a másik figyelme csak feléjük irányul, hogy – lehetőség szerint – ketten csinálnak valamit, együtt. Az ilyen embereknek mély igényük, hogy társuk osztatlan figyelmében részesüljenek, velük foglalkozzanak, hogy meghallgassák őket.
Ha ismerünk olyan embert, aki régi ajándékokat, tárgyakat, emlékeket őriz, és pontosan emlékszik, mikor melyiket kitől kapta, akkor tudhatjuk róla, hogy neki az ajándékozás a szeretetnyelve. Fontos, hogy nem a gépies ajándékozás, nem az ajándék ára az, ami elérhet az ilyen ember szívéig, hanem az ajándékozás jelentése. Egy apró csokival is kifejezhető az, ami a lényeg: “gondoltam Rád, és fontosnak tartottam, hogy megörvendeztessem szívedet.
Annak, aki a szívességek nyelvén ért, a tettek mutatják meg leghatásosabban a szeretetet. Ő az, akit nem szavakkal, hanem odafigyeléssel és tettekkel lehet szeretetben ringatni. Neki hiába mondja valaki, hogy “Te vagy a legjobb társ a világon”, ha ez nincs aktív, odafigyelő tettekkel alátámasztva. Lehet ez akár házimunka, valamilyen hivatalos ügy elintézése – a lényeg, hogy észrevegyük, miben lehet segíteni, és azt tegyük is meg.
Sokan vannak, akiknek a testi érintés az a csatorna, melyen keresztül mélyen és intenzíven megélik, hogy szeretve vannak. Fontos, hogy itt nem pusztán a szexre kell gondolni. Hatalmas érzelmi energia rejlik az érintésben, az ölelésben, az összebújásban és a simogatásban.

Ha eddig még nem tette meg, érdemes elgondolkodnia azon, hogy vajon mi az Ön, és mi a társa szeretetnyelve? Mikor érzi legjobban, hogy szeretve van, hogy fontos a másiknak, hogy közel érzi magát hozzá? Mert hiába viszi le a szemetet valaki naponta három-négyszer, vagy vásárol méregdrága kösöntyűt, ha társának a minőségi idő vagy a testi érintés a szeretetnyelve, akkor ez nem fog sokat érni. Azon az úton érdemes a másik felé indulni, ahol a másik is áll.